Jesteś tutaj: Home > Handel, lokaty > Rodzaje działalności gospodarczej

Rodzaje działalności gospodarczej

Istnieją trzy podstawowe rodzaje działalności gospodarczej: osoby fizyczne, osoby cywilne oraz spółki prawa handlowego. Wybór jednej z nich jest bardzo ważny, ponieważ określa podatki, konsekwencje własnościowe czy odpowiedzialność za podjęte do realizacji zobowiązania. Indywidualna działalność gospodarcza jest prowadzona przez jedną osobę, która odpowiada za nią materialnie – kapitałem firmy jak i własnym dobytkiem. Przeważnie decydują się na nią osoby po raz pierwszy zakładające działalność gospodarczą, ponieważ nie wymaga spełnienia kryteriów kapitałowych, oraz właściciel sam decyduje o wszystkim. Spółkę cywilną tworzą wspólnicy wraz z wniesionym kapitałem, mają oni na celu osiągnięcie założeń gospodarczych. Bez względu na ilość wniesionego nakładu pieniędzy, mają prawo się dzielić po równo zarówno zyskami jak i stratami, chyba, że strony ustalą inaczej. Podobnie rzecz się ma ze spółkami jawnymi, tu jednak każdy ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki i odpowiada za nią całym swoim majątkiem, bez możliwości ustalenia innych warunków. Spółki partnerskie to spółki osobowe, w których partnerzy współpracują przy wykonywaniu wolnych zawodów (m.in. lekarze, architekci).

Comments are closed.