Wznowienie DG

Zawieszenie działalności może się skończyć na dwa sposoby – albo zostaje ona zamknięta, albo wznowiona. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie działalności po 24 miesiącach, jego działalność zostanie zamknięta a na niego może zostać nałożona grzywna. Zgłoszenia dokonuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w formularzu musi określić, kiedy ponownie zacznie prosperować […]