Jesteś tutaj: Home > Handel, lokaty > Formularz CEIDG-1

Formularz CEIDG-1

image Otwierając firmę musimy spełnić szereg działań formalnych i urzędowych. Jednym z nich jest wypełnienie wniosku CEIDG-1. Jest on niczym innym, jak wnioskiem o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla osób fizycznych. Wraz ze złożeniem tego wniosku zostaje nam nadany numer REGON (czyli zostajemy wpisani do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej), NIP – jeśli posiadamy zostaje tylko aktualizowany w odpowiednim urzędzie skarbowym. Oprócz tego w druku tym wybieramy rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zgłaszamy się jako płatnik składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, formularz CEIDG-1 nie zgłasza nas jako płatnika podatku VAT, zatem osobny wniosek musimy złożyć w urzędzie skarbowym, ani nie zgłasza do odpowiednich składek w ZUS – taki dokument musimy złożyć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku już w ciągu kilku dni powinniśmy widnieć jako przedsiębiorstwo.

Comments are closed.